• Nederlands
  • Deutsch
  • English

Agrarisch bedrijf in
Duitsland?

U Kunt zich hier aanmelden voor meer informatie


actuele bedrijven

AgriKantoor

m.b.t. landbouwzaken in Duitsland. Voor deskundige hulp bij fiscale-, juridische zaken maar ook bouwplanning en verzekeringen, zit u bij agriKantoor goed. www.agrikantoor.de

Für die deutsche Site:
Klicken Sie auf die deutsche Flagge

Wat doen wij

Ondernemers zien zich genoodzaakt uit te kijken naar een bedrijf met voldoende omvang. BBP helpt Nederlandse agrariers die dit willen verwezelijken.

Lees meer »  Nieuw binnen:

Akkerbouwbedrijf met zeer goede grond in Rheinland Pfalz - ca.130 ha

Biggenopfokbedrijf met 2350 biggenopfok - en 150 mestpl.
(plus 1000 extra mestpl. in bijgepachte stal) plus 30 ha (eigendom)

Zeugenbedrijf met ca. 600 zeugenpl., geschikt voor ca. 7000 biggenopfokplaatsen (evt. nog meer)Nieuws & Evenementen

Workshop op 6 maart 2015
met diverse thema´s o.a.:
Veeleasing, quotum valt weg, wat nu
Verzekerings-juridische -en belastingvragen

Meld u hier aan: info@bbp-agrarservice.de

Veeleasing

U wilt uw veebestand in Duitsland uitbreiden? Uitbreiding van uw koeien- en zeugenbestand, als huurkoop of als leasing is mogelijk.(dit geldt voor Duitsland) Neem contact met ons op en wij zullen uw mogelijkheden bekijken.

Lees meer

Nieuw binnen

Biggenopfokbedrijf met 2350 biggenopfok - en 150 mestpl.(plus 1000 extra mestpl. in bijgepachte stal)
plus ca. 30 ha in eigendom

Pachtbedrijf met ca. 640.000 kg + ca. 100 ha in Nordrhein Westfalen (zuidelijk)

Zoogkoeien -  akkerbouwbedrijf met slachterij met ca. 100 charleroi koeien plus jongvee
met ca. 210 ha

stal voor jongveeopfok met 110 opfokplaatsen vanaf 10 maanden, dichtbij de grens, vergoeding op basis van voergeld

vleesvarkensbedrijf dichtbij de NL grens, met vergunning voor ca. 4300 pl. plus 2 stierenstallen, die omgebouwd kunnen worden

Klik hier voor het overzicht van interessante websites.